O ŻŁOBKU

Żłobek w Paczkowie  to profesjonalna, publiczna placówka prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od 18 miesiąca  życia do lat 3. Placówka oferuje opiekę dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30

Placówka zapewnia:

  •  Profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 18 miesiąca życia do lat 3;
  • Całodzienne wyżywienie- spełniające obowiązujące normy żywieniowe;
  • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu;
  • Zaspakajanie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka;
  • Prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnych z programem pracy żłobka;

 

Placówka ma możliwość przyjęcia i zapewnienia opieki 24 podopiecznych. Posiadamy 3 sale do zabaw, odpowiednio dostosowane do przedziału wiekowego naszych podopiecznych. Każda sala jest odpowiednio wyposażona w ładne, funkcjonale i kolorowe meble oraz zabawki, które posiadają certyfikaty zgodne z wymogami UE.  Dodatkowo żłobek posiada 3 sypialnie, 2 łazienki oraz plac zabaw.

 

Żłobku oferuje dzieciom cykl zajęć edukacyjno- rozwojowo-wychowawczych. Cykle są rozpisane na każdy miesiąc pobytu w placówce, mają na celu rozwijanie wszelakich umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.  Podstawowym zadaniem jest zapewnienie podopiecznym najkorzystniejszych warunków rozwojowych, zbliżonych do warunków domowych, bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji oraz przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola.  

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl